Gordon nangako ng tulong
sa magkapatid na Manalo

Bilang chairman at chief executive officer ng National Red Cross, nangako si Senador Richard Gordon na agad niyang titingnan kung … Continue reading Gordon nangako ng tulong
sa magkapatid na Manalo