February 2017: Ox

February 14, 2017 11:19 AM

chinese zodiac - ox-01

Career: Hindi recommended ang pagre-resign at paghahanap ng panibagong trabaho. Huwag munang magbakason at magrelax, dahil may taong tutulong sa iyo this month. Tutulungan ka n’ya in terms of career. Pwedeng bigyan ka n’ya ng magandang offer. Basta dapat kapit lang ngayong buwan. Huwag papadala sa bugso ng damdamin. Malalagpasan mo rin ‘yan!

Money: Pagdating sa kaperahan, maglabas ka ng malaking pera ngayong month para sa isang importanteng bagay. Maaari kang makabili ng bahay or kotse ngayong month, you deserve it dahil pinaghirapan mo’yan!

Love and Relationship: Pagkauwi galing sa trabaho, huwag maging mainitin ang ulo at palautos, ‘Yan ang pag-aawayan ninyo ngayong buwan. Matutunang maging malambing. ‘Yan lang ang kailangan n’yo para maiwasan ang inyong pag-aaway. Isipin palagi ang tagal ng inyong pagsasama.

Comments

MOST READ POSTS