February 2017: Rabbit

February 14, 2017 11:23 AM

chinese zodiac - rabbit-01

Career: In terms of business, mas magiging maayos na ito para sa’yo. May mga kaunting opportunities na papasok sa inyong negosyo at magkakaroon ka ng mga business transaction internationally. Para naman sa may mga maliliit na business, mag-declutter kayo ng inyong tindahan at mag-general cleaning. Magsindi ng incense sa loob para pumasok ang mas marami pang opportunity. Magkakaroon ka ng mga bagong customer at ang isa sa kanila ay o-order ng maramihan sa iyo na magdudulot ng busy and prosperous na month para sa’yo.

Money: Mas maganda ang kaperahan mo ngayong buwan, kaya i-grab na ang pagkakataon na ito upang makapag-ipon ng salapi. Mag-ipon dahil hindi lahat ng month ay pabor sa inyo.

Love and Relationship: Mas magiging tahimik ang love life mo ngayon. Gamitin ang opportunity na ito upang kauspain ang iyong partner dahil magiging malamig ang ulo n’ya ngayong buwan. Mas makakausap mo s’ya nang maayos at mas magiging sincere ang mga sagot n’ya sa sa iyo. Kumustahin mo ang kanyang trabaho. Para sa mga single, pwede kayong makipag-date ngayong month at makipagkilala sa mga attractive opposite sex, pero hindi mo pa mahahanap ngayong year ang iyong forever.

Comments

MOST READ POSTS