February 2017: Snake

February 14, 2017 11:26 AM

chinese zodiac - snake-01

Career: May isang taong tutulong sa iyong career. ‘Wag maging demanding at gawin nang mabuti ang iyong career. ‘Wag maging demanding at gawin nang mabuti ang iyong trabaho dahil baka pera na maging bato pa.

Money: Stable ang income mo ngayong month, kaya ‘wag ka mag-alala at mangamba dahil pwede ka na munang magpahinga kakatrabaho ngayong month. Huwag na munang masyadong pagurin ang sarili kakatrabaho, ngayong month. Pagdating sa business, hihina at hindi magiging stable ang income.

Love and Relationship: Maganda ang relasyon na binubuo mo sa iyong better half. Magiging very attractive ka sa opposite sex ngayong month at mapi-feel mo na para bang lahat na lang ng maging kaibigan mo sa opposite sex ay nagkakagusto sa iyo. Didikit lagi sa’yo ang partner mo ngayong month dahil binabantayan niya ang kanyang teritoryo. Make sure na hindi ka talaga makikipag-flirt.

Comments

MOST READ POSTS